نهاد انساني سازي که قرباني ندانم کاري شد - پایگاه خبری تحلیلی گل رامیان
 
 
شناسه خبر: 16443

اگر مدیران ارشد، مدبرانه به دنبال حل مشکلات اساسی از ریشه  و بنیان برای این قشر فراموش شده جامعه بودند، می بایست تاکنون بانک فرهنگیان را احیاء می کردند تا امروز ۵ در صد از کسری ماهانه فرهنگیان درصندوقی به نام  ذخیره نگهداری شود، تا هر مدیر ضعیف و ناتوانی که از علوم اقتصادی و مهارت و تکنیکهای بانکی بر خوردار نیست در صدر تصمیم گیری و تصمیم سازی این صندوق که سرمایه ای به مراتب بیش از چندین بانک درد، قرار نگیرد.

به گزارش گل رامیان، با توجه به وسعت حجم کار در نظام آموزشی کشور از یک سو و اهمیت، منزلت و جایگاه مهمی که آموزش و فرهنگ در جامعه به عهده دارد ازسوی دیگر، منجر به کارگری تعداد کثیری از نیروی انسانی قدرتمند هر جامعه ای به امر مقدس آموزش و پرورش شده است و در هر کشوری این نهاد ارزشمند کمّأ وکیّفأ، متعالی و متمایز از سایر دستگاهها و سازمانها میباشد.

گردش مالی بسیار بالا، اقتضای تأسیس بانک مستقلی به نام فرهنگیان را همانند گذشته فراهم مینماید. ولی علی رغم تلاش های دکتر نجفی در زمان وزارت آموزش وپرورش، موفق به احیای این بانک به نام فرهنگیان نشد، چون نگرش جامعه نسبت به قشر زحمت کش فرهنگی به گونه ای بود که مدیران ارشد چندین بانک ادغام شده که بانک فرهنگیان نیز یکی از آنها بود را بر آن داشت که مجلس را به گونه ای تطمیع کنند، که تغییر نام را به نام ملت تصویب نمایند و به عنوان دهن کجی به فرهنگیان بنرهای از پیش تهیه شده را پس از تصویب جلوی شعب نصب کنند که ( ما افتخار میکنیم که نام ملت بر تارک بانک مان می درخشد) به دیگر سخن ( خوشحالیم که فرهنگیان نشدیم).

به هر حال اگر مدیران ارشد، مدبرانه به دنبال حل مشکلات اساسی از ریشه و بنیان برای این قشر فراموش شده جامعه بودند، می بایست تاکنون بانک فرهنگیان را احیاء می کردند تا امروز ۵ در صد از کسری ماهانه فرهنگیان درصندوقی به نام  ذخیره نگهداری شود، تا هر مدیر ضعیف و ناتوانی که از علوم اقتصادی و مهارت و تکنیکهای بانکی بر خوردار نیست در صدر تصمیم گیری و تصمیم سازی این صندوق که سرمایه ای به مراتب بیش از چندین بانک درد، قرار نگیرد.

جای بس تأسف است که نهاد انسان سازی که برای همه دستگاه های جامعه مدیر تربیت میکند، خود توسط مدیران بسیار ضعیفی اداره شود.

چرا توانمندترین عناصر شاغل در آموزش وپرورش به علت پائین بودن حقوق و مزایا از کار در این نهاد فراری هستند و به علت بالا بودن حقوق و دستمزد، جذب کار در سایر نهاد ها میشوند؟!

بیشترین تعداد مأمور به خدمت در سایر نهادها از آن آموزش و پرورش است و به راستی اگر این نهاد، نیروهای مأمورش در سایر دستگاه ها را فرا خوان بزند، منجر به تعطیلی برخی وزارت خانه ها خواهد شد و جالب اینکه اکثر نیروهای مأمور به سایر نهادها، پست های کلیدی را احراز کرده اند و این در حالی است که سوء مدیریت در آموزش و پرورش بیداد می کند و باید فکر اساسی در این خصوص کرد تا شاهد چنین فجایع دردناکی در آموزش و پر ورش نباشیم.

مصیبت وارده در ماجرای صندوق ذخیره فرهنگیان را که در این اواخر بدون هیچ گونه نظارتی  به حال خود رها شده بود و به حیاط خلوت مدیران ارشد آموزش و پر ورش تبدیل شده بود و هیچگونه انتقادی از صندوق را نمی شنیدند وبا نقاد نیز به تندی برخورد میشد این اخبار پریشان قابل پیش بینی بود.

جعفر بای- معلم و جامعه شناس و رئیس پیشین اداره اجتماعی پیشگیری از جرایم قوه قضائیه

 

انتهای پیام/

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

جدیدترین اخبار

یاداشت